• 2009 рік XVII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених "Наука і вища освіта". Фаховий збірник наукових праць КПУ. м.Запоріжжя, 2009. Тези до конференції: "Адаптація існуючого механізму підготовки та атестації наукових і науково – педагогічних кадрів до сучасних реалій"
  • 2015 рік "Хмарна технологія скрайб-презентація як інструмент для візуалізації інформації на уроках" Хляпова І.О., Крамаренко Н.В. / Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної освіти Випуск №4(22)

2017.07-2018.01
Журнал "Фізика в школах України"

№ 13-14 (329-330) Липень 2017
Сертифікат
Лабораторні роботи. 7 клас
І. О. Хляпова, Гімназія № 31, Н. В. Крамаренко, ЗОІППО, м. Запоріжжя
Фізика як природнича наука. Пізнання природи
Лабораторна робота № 1
Тема: "Ознайомлення з вимірювальними приладами.Визначення ціни поділки шкали приладу"
Лабораторна робота № 2
Тема: "Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів"

№ 15-16 (331-332) Серпень 2017
Сертифікат
Лабораторні роботи. 7 клас
І. О. Хляпова, Гімназія № 31, Н. В. Крамаренко, ЗОІППО, м. Запоріжжя
Продовження. Початок див. у журналі «Фізикав школах України» № 13–14 (329–330).
Фізика як природнича наука. Пізнання природи
Лабораторна робота № 3
Тема: «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами».

№ 17-18 (333-334) Вересень 2017Сертифікат
Лабораторні роботи. 7 клас
І. О. Хляпова, Гімназія № 31, Н. В. Крамаренко, ЗОІППО, м. Запоріжжя
Продовження. Початок див. у журналі «Фізикав школах України» № 13–14 (329–330) та 15–16 (331–332).
Механічний рух
Лабораторна робота № 4
Тема: «Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу».

№ 19-20 (335-336) Жовтень 2017
Сертифікат
Лабораторні роботи. 7 клас
І. О. Хляпова, Гімназія № 31, Н. В. Крамаренко, ЗОІППО, м. Запоріжжя
Продовження. Початок див. у журналі «Фізикав школах України» № 13–14 (329–330), 15–16 (331–332) та 17-18 (333-334).
Механічний рух
Лабораторна робота № 5
Тема: «Дослідження коливань нитяного маятника»
Взаємодія тіл. Сила
Лабораторна робота №6
Тема: "Вимірювання маси тіл методом зважування"

№ 23-24 (339-340) Грудень 2017
Лабораторні роботи. 7 клас
І. О. Хляпова, Гімназія № 31, Н. В. Крамаренко, ЗОІППО, м. Запоріжжя
Продовження. Початок див. у журналі «Фізикав школах України» № 13–14 (329–330), 15–16 (331–332), 17-18 (333-334) та 19-20 (335-336).
Взаємодія тіл. Сила
Лабораторна робота № 7
Тема: «Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)».
Лабораторна робота № 8
Тема: «Дослідження пружних властивостей тіл».
Лабораторна робота № 9
Тема: «Визначення коефіцієнта тертя ковзання».

№ 1-2 (341-342) Січень 2018
Лабораторні роботи. 7 клас
І. О. Хляпова, Гімназія № 31, Н. В. Крамаренко, ЗОІППО, м. Запоріжжя
Продовження. Початок див. у журналі «Фізикав школах України» № 13–14 (329–330), 15–16 (331–332), 17-18 (333-334), 19-20 (335-336) та 23-24 (2239-340).
Взаємодія тіл. Сила
Лабораторна робота № 10
Тема: «З'ясування умов плавання тіл».
Механічна робота та енергія
Лабораторна робота № 11
Тема: «Вивчення умови рівноваги важеля».

Кiлькiсть переглядiв: 67